Νέα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

art

Σας γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Κ.Ε.Α.). Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Τα νοικοκυριά που υποβάλουν αίτηση για το Κ.Ε.Α. μπορούν …

Περισσότερα

Συμμετοχή της Κύθνου στην Β’ αξιολόγηση του προγράμματος “Έξυπνα Νησιά” που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες

(2)-1

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η συνεδρίαση του Τμήματος Μεταφορών, Ενέργειας, Υποδομών και Κοινωνίας των Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία συμπεριλαμβανόταν η Β’ αξιολόγηση του προγράμματος “Έξυπνα Νησιά” στο οποίο συμμετέχει η Κύθνος. Στη συνεδρίαση παρίστατο εκπρόσωπος της Κύθνου, …

Περισσότερα