Νέα

Ανακοίνωση για κλήρωση επιτροπών

art

                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ                                                  Κύθνος, 8-02-2018 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ           Αρ. Πρωτ. 197 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. Τις διατάξεις της υπ” …

Περισσότερα

Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού 8 ατόμων σε θεσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Κύθνου

art

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Στις 2 Φεβρουαρίου δημοσιεύθηκε το Φ.Ε.Κ. 4/02-02-2018 , το οποίο περιλαμβάνει την προκήρυξη 3Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π. ,η οποία αφορά την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού 8 ατόμων σε θέσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα, έπειτα από σχετικό αίτημα του Δήμου Κύθνου. Συγκεκριμένα οι θέσεις που …

Περισσότερα