Νέα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων , ογκωδών αντικειμένων , ανακυκλώσιμων συσκευασιών και ανακυκλώσιμων συσκευών μέσω δημοσίων συμβάσεων νήσου Κύθνου για το έτος 2016 – 2017 (άρθρο 61 του Ν. 3979/11)»

art

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4.Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 5.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 6.ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2016 7.Περιληψη Διακύρηξη διαγωνισμού 2016 8.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2016

Περισσότερα

Καλή Χρονιά!!!

image1

Ο Δήμαρχος Κύθνου κ. Σταμάτης Γαρδέρης και το Δημοτικό Συμβούλιο σας εύχονται να είναι ευτυχισμένο και δημιουργικό το νέο έτος!

Περισσότερα